Pháp Luân Công có làm chính trị không?

Pháp Luân Công 07/11/18, 17:21
Thời gian qua, việc người tu luyện Pháp Luân Công nói rõ sự thật về cuộc đàn áp tàn bạo, phi lý đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị một số nơi dán nhãn là “làm chính trị”. Vậy rốt ...

Truyện cổ Andersen: Cô gái xéo chân lên bánh mì

Tri thức 06/11/18, 17:40
"Cô gái xéo chân lên bánh mì" kể lại câu chuyện Inger tội nghiệp. Nó kể rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ giúp vạn vật sinh sôi, mỗi sinh mệnh đều tìm thấy phước lành...  Hẳn là bạn đã nghe nói về một cô ...